A Hullámkarton - Dunafestés pályázatra beérkezett művekből

a zsűri a következő három alkotót díjazta:

1. Benkő Kati

2. Buzás Alíz

3. Tóth Nóri

 


 

Férfi és nő egy kiállításon A lady and a gentleman on an exhibition
Figyelem! Dunába pisilni tilos! A képek nézegetése közben túlzott önismeret lehetőségének veszélye áll fenn. A mellékhatásokat pedig elviszi a víz. Attention! Do not pee into the Danube! While looking at the pictures, extreme self-recognition may show up. Side effects will be flushed away. 
: (az első kép elé lép, hosszan nézi, majd a férfihoz fordul)Nálad van pénz? lady: (stepping to the first picture, examining it for a long time, then turning to him) Do you have money? 
férfi: (nem válaszol) gentleman: (not answering)
: Sose tudom, meddig kell egy képet nézegetni. (továbbsétál anélkül, hogy a képekre nézne) lady: I never know for how long it is necessary to look at a picture. (walking off without looking at any picture
férfi: Ez, valami kortárs-izé. gentleman: This is something modern. 
: (megáll) Ja, hát persze a Duna. Nézd csak pont olyanok a színek, mint a víz. Naplementekor. lady: (stopping) Yeah, sure, the Danube. Look, these colours are the same as the water at sunset.
férfi: (a másik falhoz lép)Inni kéne egy sört. gentleman (stepping to the opposite wall) I should drink some beer.
: Hogy bemocskoljuk Isten ajándékát! Szennyezzük a környezetet. lady: How we've soiled God's present! We are polluting our environment.
férfi: (a következő alkotást megpillantva) Itt a barbied, Kicsim! (felröhög) gentleman: (glimpsing another picture) Here's is your Barbie, sweetie! (roaring with laughter)
: A múltkor is hallottam a tévében. Elpusztul az élővilág. Egyszerűen beleöntünk mindent. lady: I learned it again from TV the other day. Our nature is perishing. We just pour everything into it.
férfi: Ez a halászó lány meg tisztára olyan, mint az a barátnőd, a Réka, nem? gentleman: This fishing girl is just like your friend, that Reka, isn't it?
: De hülye vagy. Képzeld most szakított vele a Zoli. El kellett volna hívnunk őt is. Annyira kivan. lady: You are such an idiot. You know what, she's just split up with her boyfriend, Zolee. We should have made her come with us too. She feels so bad.
férfi: (a következő műhöz közelít) Van itt minden. Penge. Höhö. gentleman: (approaching the next picture) You can find anything here. A blade. Ha-ha! 
: Nézd, ez jó, ez olyan, mint amikor tintapacán kell felismerni dolgokat. lady: Look, this is good, it's like when you have to recognize things on a stain.
(és akkor egymásra néztek, és mindketten úgy érezték, kettejük között a távolság egy mindörökké áthidalhatatlan folyó) (and then they looked at each other, and they both felt that the distance between them was like a river which couldn't be bridged)
: Igyunk egy sört. (kimegy teremből) lady: Let's have a beer. (leaving the room)
férfi: Várjál már, nálam van a pénz. (utána siet) gentleman: Wait a sec, I have money. (hurrying after her) 

 

Cikkek:

Építészfórum

hg.hu

Oldalmenü
Diavetítő